No Whining License

Takzvanou No Whining License (zkratka NWL) uvedl v život Larry McVoy ve svém produktu BitKeeper (přesněji řečeno v jeho funkčně okleštěném open-source klientu), což byl VCS systém (version control system) používaný v letech 2002 až 2005 pro správu a vývoj zdrojového kódu linuxového jádra. K formulaci licence ho vedly spory o funkcionalitu tohoto programu mezi ním a linuxovou komunitou, které nakonec vyvrcholily jeho rezignací na další vývoj tohoto programu.

Původně McVoy mínil NWL pouze jako vtip v poněkud nadnesené reakci na vnitřní problémy vývojářské komunity, jejímž prominentním členem byl již řadu let. Ta však licenci vzala vážně a vyobcovala ji, protože "ideově" nesplňovala podmínky pro svobodný software a podle mínění některých zainteresovaných stran neumožňovala tato licence otevřenou diskusi o nedostatečné funkcionalitě poskytovaného software.

Základní myšlenka No Whining License je jednoduchá - uživatel produktu šířeného pod touto licencí ho může používat pod podmínkou, že se vzdá veškerých "nářků" na produkt, nebude si na něj přehnaně stěžovat a obtěžovat autora produktu s žádostmi o změny funkcionalit a podobně. (V českojazyčných zdrojích bývá někdy tato licence citována jako Licence zakazující stěžování.)

Originální verze

Následující text je převzat z distribučního balíčku programu BitKeeper, jak byl k dispozici v březnu 2005:

* Copyright (c) 2003 BitMover, Inc.
*
* Licensed under the NWL - No Whining License.
*
* You may use this, modify this, redistribute this provided you agree:
* - not to whine about this product or any other products from BitMover, Inc.
* - that there is no warranty of any kind.
* - retain this copyright in full.

Česká verze

Následující text je volnou reformulací originální licence z distribučního balíčku programu BitKeeper, jak byl k dispozici v březnu 2005, do českého jazyka:

* Copyright (c) 2003 BitMover, Inc.
*
* Licencováno pod NWL - No Whining License.
*
* Tento produkt můžete používat, upravovat a dále šířit, pokud souhlasíte s tím, že:
* - si nebudete stěžovat na tento produkt, ani na žádné jiné produkty BitMover, Inc.
* - na produkt není poskytována žádná záruka jakéhokoli druhu
* - tato licenční poznámka bude zachována v plném rozsahu

Dentova Soukromá Licence

V podobném duchu jako NWL se nese i DPL, neboli Dentova Soukromá Licence (kopie originální verze, kopie "revize 2" - viz též Licence DPL upravena), jejímž autorem je známý český webař Arthur Dent alias Martin Malý alias Misantrop. Kompletní Dentova Soukromá Licence je textově mnohem obsáhlejší než No Whining License Larryho McVoye, její výhodou je však podrobnější vyjasnění licenčních podmínek a především obsáhlé vysvětlení důvodů a smyslu existence této a podobných licencí. Zajímavou vlastností DPL je také její soběvztažnost - sama licence je šířena za podmínek, které stanovuje, neboli text DPL je k dispozici pod DPL.


Viz též Murphy.cz.